İKÜ Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı Hedefleri

Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin 2018-2022 Stratejik Planı'nda belirtilen misyon ve hedeflerine paralel olarak aşağıdaki hedefleri kendisine ilke edinmiştir :

EĞİTİM ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK
1.    Öğrencilerin akademik ve idari süreçlerini takip edip yönetebilecekleri, platformdan bağımsız, İngilizce dil desteğine ve kolay kullanımlı arayüzlere sahip uygulamalar sunulması.
2.    Akademik iş süreçlerinin ilgili birimlerle birlikte analizi, gerekiyorsa iyileştirilmesi, SAP-ORION sistemine uyarlanması ve gerekli dokümantasyonun hazırlanması 
3.    Öğrenci merkezli eğitimi destekleyen çalışma ve uygulamaların sunulması. 
4.    SAP kurumsal kaynak planlama sistemini temel alan Kurumsal Kaynak Planlama ve SAP-ABAP Programlama dersleri için içerik ve öğretim elemanı katkısı sağlanması.
5.    Üst yönetim, akademik ve idari yöneticilere karar destek mekanizmalarını destekleyici anlık ve sağlıklı raporların sunulması; YÖKAK değerlendirme kriterlerini destekleyici kurumsal anahtar performans göstergelerinin takibinin sağlanması (tesla.iku.edu.tr

GİRİŞİMCİ YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE VE TOPLUMLA ENTEGRASYON
1.    SAP-ORION sisteminin paydaşı olan birimler arasında iletişim, koordinasyon ve gerekli entegrasyonun sağlanması.
2.    YÖKSİS, MERNİS ve ÖSYM gibi çeşitli devlet kurumları ile düzenli entegrasyonun sağlanması ve yönetimi.
3.    Dış paydaşlarla koordinasyonun sağlanması.

ULUSLARARASILAŞMA
1.   Öğrencilere yönelik sunulan uygulamalarda çoklu dil desteğinin sağlanması.
2.   İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru süreçlerinin takip ve değerlendirmesine yönelik başvuru ekranlarının yönetimi.

YÖNETİŞİM
1.  Kurumsal verinin saklanması, bakımı, yönetimi ve güvenliği konularında gereken donanım ve yazılım altyapısına ilişkin işlevselliğin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. 

2.  Bütçe planlama ve konsolidasyon altyapı desteğinin ve işlevsellliğinin sağlanması.

3.  Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, kurumsal verinin gizliliğinin güvence altına alınması; farklı seviyelerdeki yetkilendirme süreçleri ile doğru verinin veri sahibi kişi ve birimlere sunulması.

4.   Öğrenci, akademik ve idari personel için talep yönetimi sisteminin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 04/11/2019 - 14:17