SAP ve Modülleri

SAP LogoSAP, merkezi Walldorf-Almanya'da bulunan Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir. SAP, 1972 yılında beş eski IBM çalışanı tarafından Systemanalyse und Programmentwicklung (Systems Analysis and Program Development) adı altında Mannheim-Almanya'da kurulmuştur. 120'den fazla ülkede aktif olan SAP, şirket yazılım aplikasyonlarını çeşitli büyüklükte firmalara sunmaktadır. Şirketin en iyi bilinen ürünleri SAP ERP (Enterprise Resources Planning) ve SAP Business Objects yazılımı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasındaki 200’ü aşkın şirkete hizmet veren SAP, 2001 yılının Temmuz ayında Türkiye’deki ofisinin kuruluşunu tamamladı. Günümüzde SAP, Fortune 500 şirketlerinin en az yarısı tarafından kullanılan çözümleri, Türkiye’deki şirketlerle de paylaşmaktadır. 

Üniversitemizin bütün fonksiyonlarının bütünleşik olarak çalışabilinmesine imkan veren SAP ERP Çözümleri şöyledir;

 

FI: Finansal Muhasebe modülü de diyebiliriz. Bu modül bir işletmenin tüm mali, muhasebesel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Finans Yöneticileri gerçek zamanlı mali durumların izlenmesini FI modülünü kullanarak sağlamaktadırlar. FI modülü niteliği gereği MM, PP, SD, PM ve PS modülleri ile entegre çalışmalıdır.


SLcM: SLcM (Student Lifecycle Management), Yükseköğrenim Kurumları ve k12 Kurumları için geliştirdiği IS-HER çözümü son yıllarda eklenen yeni fonksiyonları sayesinde eğitim sektörünün bütün ihtiyaçlarını tek bir platform içerisinde sunan modülüdür.


CO: Maliyet muhasebesi ve kontrol modülüdür. Şirketin karlılık analizlerinin çıkarılarak hangi alanların daha karlı hangi alanların ise maliyetli olduğunun tespitini sağlar. Bu yüzden şirketler için oldukça önemli bir bölümdür. İyi bir CO modül uzmanının SD, MM, PP, FI modüllerinde de bilgi sahibi olması gerekmektedir.


BI/BW: SAP ECC BW (Veri Ambarı) çözümü, işletmelerin verilerini işleyerek bilgiye dönüştürmelerinde yardımcı bir araçtır. Farklı bilgi sağlayıcılarla entegre bir şekilde çalışabilen BW ile veriler depolanır, hızlı ve etkin bir şekilde aranılan kriterdeki verilere ulaşılır ve analizler yapılır. SAP ECC BI çözümünün temel bileşeni olan BW ile işletmelerin karar süreçleri kolaylıkla hızlandırılır.


ABAP: ABAP (Advanced Business Application Programming) Alman yazılım şirketi SAP AG'nin geliştirdiği 4.kuşak dilidir. Üst seviye bir nesne tabanlı programlama dilidir. Tüm R/3 uygulamaları ABAP ile geliştirilmiştir. ABAP/4 SAP uygulamalarının yazılımı, değişimi, uyarlanması, sorgulamaları ve ek geliştirmeleri için kullanılmakatadır.


HR: İnsan kaynakları modulüdür. Çalışan personel bilgilerinin işlendiği moduldür.


MM: Malzeme yönetim modülüdür. Malzeme kodları ve bu kodlarla ilişkili tüm bilgilerin yer aldığı modüldür. Üretim yapan veya stoklu malzeme takibi yapan işletmelerde kullanılır. Malzemelerin sistemde açılması ve ürün ağacı tanımları bu modüldedir.


PM: SAP R/3 bakım-onarım modülü, bir işletmede yapılan tüm bakım onarım işlemlerinin kayıt altına alınmasını, takip edilmesini, planlanmasını ve maliyetlerinin kontrol edilmesini kapsar.


SD: Satış dağıtım modulüdür. Satış işlemleri, müşteri bilgileri ve sipariş bilgilerin tutulup yönetildiği modüldür.


BPC: İş Planlama ve Konsolidasyon (Business Planning and Consolidation) modülüdür.


CRM: Customer Relationship Management (SAP CRM) şirketleri müşteri değeri yaratma ve kârlı büyüme sağlama konusunda yetkinleştirir. Çözüm, ön ve arka ofis işlevlerini tek, müşteri odaklı bir işlem haline getirir. Ayrıca çeşitli veri kaynaklarından ve iş süreçlerinden elde edilen, kişiye özgü hale getirilmiş bilgileri sunarak çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler arasında işbirliği sağlar. SAP CRM çalışanlarınızı, iş ortaklarınızı, süreçleri ve teknolojiyi kapalı devre bir müşteri etkileşim döngüsü içinde birbirine bağlayan tek CRM çözümüdür.


NetWeaver Portal: Gelişen bilişim teknolojisiyle birlikte çalışma ortamımızda bilgi akışı, lokasyonlar, sistemler ve bu sistemleri kullanan kullanıcı sayısı günden güne hızla artmaktadır. Buradaki ihtiyacı karşılamak üzere, tek bir platform üzerinden her türlü sistemle kolay bir şekilde entegre olabilen, bütün kullanıcıların sadece kendi yetki sınırları içerisinde kullanabilecekleri SAP NetWeaver Portal bileşeni SAP’nin son yıllarda geliştirdiği en iyi ürünleri arasında kendini göstermiştir.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 10/24/2019 - 15:04